Asiakkaittemme ja kaikkien muidenkin yhtiössämme asioivien tietosuoja on meille tärkeää. Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöämme, mikä ei välttämättä vaadi asiakkailtamme tai kanssamme asioivilta mitään toimenpiteitä.

 

Kouvola Innovation Oy:n palveluja koskevat henkilötietojen suojaperiaatteet

Kouvola Innovation Oy (jäljempänä ”Kinno”) on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke kuvaa Kinnon henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Tätä tietosuojalauseketta sovelletaan, kun Kinno on rekisterinpitäjä ja kun viittaamme tämän tietosuojalausekkeen soveltumiseen Kinnon palvelujen käytön yhteydessä. Voimme antaa tietosuojaan liittyviä lisätietoja myös yksittäisen palvelun, sivuston tai sovelluksen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kinnon palvelujen käyttäminen, käyttäjän muu asiallinen yhteys palveluihimme tai käyttäjän suostumus. Myös asentamasi Kinnon julkaisemat sovellukset voivat käsitellä henkilötietojasi.

Kinnon palveluja voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Kinnon tarjoamia palveluja on mahdollista käyttää esimerkiksi mobiililaitteella tai kolmannen osapuolen sovelluksella, joilla on omat ja itsenäiset tietosuojakäytäntönsä ja käyttöehtonsa. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin. Kinno ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Mitä tietoa keräämme?

Kinno voi kerätä käyttäjistään tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä rekisteröityessäsi Kinnon palvelujen käyttäjäksi, palvelujen käytön yhteydessä, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Kinno kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

1. Kinnolle antamasi tiedot

Saatamme kysyä sinulta eri palvelujen yhteydessä tietoja, joita voit halutessasi antaa:

- Nimi
- Salasana tai muu yksilöivä tunnus
- Sähköpostiosoite ja muita yhteystietoja
- Käyttäjän muita itseään kuvaavia tietoja, kuten syntymäaika ja sukupuoli
- Luvat, suostumukset ja tietoja kieli- tai muista vastaavista valinnoistasi
- Kilpailuihin ja arvontoihin liittyvät tiedot
- Kinnon verkkopalveluissa antamasi kommentit
- Muut sisällöntuotantoon liittyvät tiedot
- Tutkimus- ja kyselytiedot
- Tietoja käyttämistäsi laitteista
- Asiakaspalautteet
- Muut suostumuksellasi antamasi tai luovutetut tiedot, esim. ulkopuolisista lähteistä kerätyt tiedot.

Keräämme tietoja eri tavoin, esimerkiksi syöttäessäsi tietoja rekisteröitymisen yhteydessä, palvelun käytön yhteydessä tai osallistuessasi Kinnon kilpailuihin, arvontoihin tai tutkimuksiin.

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Saatamme kerätä sinusta ja Kinnon palvelujen käytöstä seuraavia tietoja:

- Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (evästeet)
- Asiakasviestinnän tiedot, esim. tiedot linkkien klikkauksista
- Verkkosivu, jolta on siirrytty Kinnon verkkosivulle
- Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
- Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
- IP-osoite
- Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
- Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto
- Sijaintitiedot, mikäli olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi.
- Kinnon palvelujen käyttöhistorian perusteella käyttäjään liitettävät tiedot, jotka on johdettu havaitusta käytöstä ja/tai käyttäjän itse antamista tiedoista, esim. demografia, kiinnostuksen kohteet ja käyttäjien muu ryhmittely.
- Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot.

Kinnon sijaintitietoihin perustuvat palvelut ja ominaisuudet hyödyntävät satelliitti-, IP-osoite- tai muuta verkkoperusteista paikkatietoa. Avustettujen paikannusmenetelmien, esimerkiksi avustetun GPS:n käyttö voi sisältää paikkatietojesi ja yksilöivien laite- ja operaattorikohtaisten tunnisteiden vaihtamista paikannuspalvelimen kanssa. Käyttäessäsi sijaintitietoihin perustuvia palvelujamme, sijaintitietosi lähetetään suostumuksellasi Kinnon oikean sisällön tarjoamiseksi.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen.

1. Palvelujen tarjoaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Kinnon palveluiden toteuttamiseen, käyttäjän tunnistamiseen ja tehdäksemme Kinnon palveluista henkilökohtaisempia, vuorovaikutteisempia ja käyttäjäystävällisempiä, esimerkiksi mahdollistamalla Kinnon palvelujen käytön eri laitteillasi, antamalla sinulle suosituksia mahdollisesti kiinnostavista sisällöistä ja näyttämällä sinulle kohdennettuja sisältöjä palveluissamme. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

2. Palvelujen kehittäminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Kinnon palveluiden kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää Kinnon palveluihin ja sisältöihin liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin sekä yleisötutkimukseen liittyvien tavoittavuus- ja käyttöanalyysien suorittamiseen. Voimme yhdistää eri palvelujen ja sovellusten yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen ja voimme tehdä tilastoja palvelujen ja sovellusten kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.

3. Markkinointi ja asiakasviestintä

Henkilötietojasi voidaan käyttää Kinnon palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.

Miten säilytämme ja yhdistämme henkilötietoja?

Edellä kuvatun mukaisesti Kinnon palvelut saattavat tallentaa eri toimintojen mahdollistamiseksi tietoa Kinnon palveluiden käytöstä, esimerkiksi tilastointia varten. Kinno säilyttää palvelujen käytöstä havaitut ja johdetut tiedot erillään varsinaisesta henkilörekisteristä.

Luovutammeko henkilötietoja?

Kinno ei myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi Kinnon ulkopuolelle. Kinno voi luovuttaa henkilötietojasi Kinnon ulkopuolelle vain seuraavissa tilanteissa:

1. Suostumuksesi

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

2. Yhteisöt

Henkilötietojasi ei näytetä muille Kinnon palvelujen käyttäjille. Kuitenkin joissain Kinnon yhteisöpalveluissa voit halutessasi jakaa esimerkiksi nimimerkin tai muita tietojasi muiden käyttäjien kanssa.

3. Alihankkijat ja palveluntarjoajat

Kinno saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Kinnon alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Kinnon palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin ja Kinnon määrittämiin tarkoituksiin. Kinno velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

4. Kansainväliset tietojen siirrot, esimerkiksi kansainvälisessä hanketoiminnassa

Kinno pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietosi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Kinnon palveluja saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Kinno huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja muutenkin siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

5. Tutkimuskäyttö

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.

6. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

 

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Jotkut Kinnon palvelut antavat käyttäjän itse hallinnoida keräämiämme henkilötietoja, valintoja ja suostumuksia. Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

 

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme tietojen väärinkäytöksiin liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne.

Kinno voi käyttää palvelujensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia. Tällöin huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

 

Miten käytämme evästeitä?

Kinno käyttää evästeitä, web beaconeita ja muita vastaavia menetelmiä Kinnon sivustojen ja palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä sisältöjen ja viestinnän kohdentamiseen. Sivuillamme voi olla myös muita kolmansien osapuolten komponentteja esimerkiksi yhteisöpalveluihin liittyen.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Huomioithan, että jotkut Kinnon palvelut saattavat sisältää julkisia, vuorovaikutteisia ja viestinnällisiä toimintoja, kuten kommenttiosioita tai keskustelupalstoja, ja nimimerkkisi ja tuottamasi sisältö saattavat jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun olet lopettanut rekisteröimäsi käyttäjätunnuksen tai käyttäjäsuhde päättyy.

 

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä alla mainittuun tietoturvan yhteyshenkilöön, hallinnoimalla tietyissä Kinnon palveluissa käyttäjätiliäsi sekä hyödyntämällä laitteellasi, sovelluksissamme tai palveluissamme olevia toimintoja.

Voit myös kieltää Kinnoa käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja muutoksista tai palveluiden vika- ja häiriötilantilanteista.

 

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Kinno kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos tätä tietosuojalauseketta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Kinno ilmoittaa asiasta tämän tietosuojalausekkeen alussa ja sivustollaan vähintään 30 vuorokauden ajan. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

 

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Kouvola Innovation Oy, osoitteessa Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Kinnon tietoturvasta vastaavaan talouspäällikkö Hanna Korjalaan.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

 

Lisätietoja:

Scroll to top