Rautatie- ja maantiekuljetukset yhdistävä keskusterminaali

RRT Kouvola Oy hallinnoi satamayhtiön tavoin maantie- ja rautatieliikenteen keskusterminaalia, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen ja vastuulliseen logistiikkaan. Tarjoamme asiakkaillemme välivarastointi- ja kookomaterminaalipalveluita KCY ja RRT terminaaleissamme.

Vuokraamme  KCY ja RRT terminaalien alueita ja tiloja, markkinoimme keskusterminaalia sekä hallinnoimme, hoidamme ja kehitämme terminaalien infrastruktuuria sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Suomen ainoa EU:n TEN-T -ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali

Vuonna 2023 avattu RRT kuuluu Suomessa ainoana sisämaan terminaalina EU:n TEN-T -ydinverkkoon. TEN-T -verkko (Trans European Network) kattaa kaikki liikennemuodot: lento-, meri-, raide- ja tieliikenteen sekä niihin liittyvät satamat, lentoasemat, terminaalit ja rajanylityspaikat.

TEN-T ydinverkosto (kuva: https://vayla.fi/vaylista/liikennejarjestelma/tent )

Scroll to top