KCY-terminaali on täydessä käytössä

Kouvolan KCY-terminaali on kokenut vajaan vuoden aikana merkittäviä muutoksia, mutta on täydessä käytössä idän liikenteen loppumisesta huolimatta. Terminaalin toimijat ovat tyytyväisiä Kouvolan sijaintiin ja palveluihin. Kouvola RRT otetaan käyttöön tammikuussa 2023.

UPM varastoi haketta ja kuitupuuta

UPM aloitti energiahakkeen varastoinnin Kouvolan KCY-terminaalissa jo vuonna 2021 ennen maailmantilanteen muuttumista. Tänä vuonna alueita on vuokrattu lisää ja hakkeen lisäksi KCY-terminaalissa varastoidaan kuitupuuta selluloosatehtaan käyttöön.

”Ennen pakotteita Suomeen tuli kaikille toimijoille noin 300–400 junavaunullista puuta päivittäin. Kaakkois-Suomen metsät ovat täydessä käytössä, joten puuta haetaan nyt laivoilla Baltiasta ja Ruotsista. Saimaan kanavan sulkeuduttua Hamina-Kotkan satama on ollut isossa roolissa. Hakkeen ja puun välivarastointiin tarvitaan puolestaan Kouvolan logistiikka-aluetta”, kertoo UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen.

”Kouvolan KCY-alue on ihan kouluesimerkki sopivasta sijainnista. Tämä on reitin varrella, joten ei tule lisäkuljetuskilometrejä eikä tarvitse kaupungin läpi ajaa”, Korhonen jatkaa.

Skinest Finland aloitti toiminnan Kouvolassa

Pieksämäellä pääpaikkaansa pitävä Skinest Finland aloitti syyskuussa rautatiekaluston huoltotoiminnan Kouvolan KCY-terminaalissa.

”Kouvolasta löytyivät hyvät ja toimintaan soveltuvat toimitilat. Annan myös täydet pisteet Kouvolalle vahvasta myötävaikuttamisesta sijoittumiseemme tänne”, toimitusjohtaja Semi Roiha kiittää.

”Suomessa emme tarjoa kuljetuksia, vaan pelkästään vaunujen huoltopalvelua, vaunujen ja vetureiden varaosia ja komponentteja sekä ratainfran rakennuskomponentteja. Palveluja käyttävät asiakkaamme toimivat metsäteollisuudessa”, Roiha kertoo.

Fenniarail kehittää toimintojaan

Fenniarailin suurimpien asiakkaiden kuljetukset ovat raakapuu- ja sahatavarakuljetuksia. Joustavuutta korostavan yksityisen rautatieyhtiön sijoittuminen Kouvolaan oli toiminnan kannalta selkeä valinta.

”Rautatieliikenteen harjoittajan näkökulmasta Kouvolassa ovat olemassa kaikki ne fasiliteetit, joita me ja asiakkaamme voimme hyödyntää. Muualla Suomessa esimerkiksi vapaita terminaalialueita on erittäin niukalti, kun Kouvolassa sopivaa tilaa on aina onnistuttu järjestämään. Tämä on meille tärkeä keskuspaikka, suurin osa henkilöstöstämmekin asuu lähellä ja aloittaa työvuoronsa täältä. Itse asiassa meillä on suunnitelmissa keskittää muun muassa kalustotoimintoja entistä enemmän Kouvolaan”, kertoo Fenniarailin turvallisuuspäällikkö Juha Vuorinen.

Kouvola RRT on valmis

Suomen ensimmäinen kuivasatama, Kouvola RRT, on valmis. Rautatie- ja maantierahtiliikenteen yhdistävä terminaali otetaan käyttöön vaiheittain tammikuun aikana. Kouvola RRT on merisatamien tapaan avoin kaikille toimijoille, ja mahdollistaa logistiikkatoimintojen edelleen kehittämisen Kouvolassa. Terminaalin hallinnoinnista vastaa Railgate Finland Oy.

 

Tutustu juttuihin tarkemmin Kinnon sivuilla:

Koko logistiikkaketjun toimivuus on tärkeää UPM:lle

Skinest Finland tarjoaa huoltopalveluja kasvavalle tavaraliikenteelle

Fenniarail on hyvällä kasvu-uralla

 

Railgate Finland Oy ja Kouvolan Yritystilat Oy ovat Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiöitä.
Railgate Finland Oy hallinnoi Kouvola RRT terminaalia satamayhtiön tavoin. Railgate Finland vuokraa terminaalin alueita ja tiloja, markkinoi terminaalialuetta sekä hallinnoi, hoitaa ja kehittää terminaalin infrastruktuuria sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kouvolan Yritystilat Oy hallinnoi Teholassa KCY ja Tiilitie 6 -terminaaleja sekä useita muita yritystiloja Kouvolan alueella.

Scroll to top