KSS Energia selvittää suurteholatausjärjestelmän rakentamista RRT-alueen yhteyteen

Kouvolan Tehola sijaitsee keskeisesti valtateiden 6 ja 15 risteysalueella. Sen kautta kulkevan raskaan liikenteen  sähköistymisellä on toteutuessaan merkittävä vaikutus  ympäristölle sekä alueella toimiville logistiikkayrityksille. KSS Energian Energiaratkaisuiden asiantuntijat ovat kumppanina selvittämässä edellytyksiä suurteholatausjärjestelmän rakentamiseksi Teholaan RRT-alueen yhteyteen.

Kouvola Innovation Oy, RRT Kouvola Oy sekä kaupungin omistama KSS Energia -konserni, ovat solmineet aiesopimuksen yhteistyöstä. Yhteistyö koskee selvitystä, joka kartoittaa Teholan läpi liikennöivän raskaan kaluston lataustarpeita.

”KSS Energia toimii kesäkuuhun 2024 mennessä valmistuvassa tarvekartoituksessa teknisenä asiantuntijana ja osallistuu kartoituksen tulosten raportointiin”, hanketta KSS Energian osalta johtava Olli-Pekka Rantala kertoo.

”Selvitämme parhaillaan Kouvolan julkisen liikenteen, kaupungin jätekuljetusten, Teholan alueen toimijoiden, RRT-alueen operaattoreiden sekä ulkopuolisten toimijoiden kaluston lataustarpeita. Selvitämme mikä sähköisen raskaan kaluston tarve on nyt ja kuinka raskaankaluston latausjärjestelyjen laajentaminen voisi lisätä puhtaan logistiikan toimintoja”, Rantala lisää.

Kouvolan RRT-alueen sijainti on keskeinen – suurteholatausjärjestelmä vastaisi tulevaisuuden tarpeisiin

”Toteutuessaan suurteholatausjärjestelmän rakentaminen Teholaan RRT-alueen yhteyteen olisi ympäristövastuullisesti merkittävä hanke”, kuvaa Kouvola Innovationin toimitusjohtaja Pasi Miettinen.

”Kouvola on EU:n liikenteen ydinverkon ainoa rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunta Suomessa. Sijaintimme on valtakunnallisille, sisämaassa liikennöiville logistiikkayrityksille keskeinen. Kouvolaan rakennettava raskaan kaluston sähkönlatausjärjestelmä ratkaisee monen logistiikkayrityksen lataustarpeen. Raskaan kaluston latauspiste Teholassa mahdollistaa logistiikkakaluston sähköistämistä”, Miettinen jatkaa.

Win-win-yhteistyötä alueen elinvoimaisuuden eteen

RRT Kouvolan toimitusjohtaja Joona Kaksonen näkee hankkeen kiinnostavana ja vaikutuksiltaan merkittävänä esimerkiksi Kouvolasta Lappeenrannan, Kuopion, Lahden, Helsingin ja Kotkan suuntiin liikennöiville logistiikkayrityksille.

”Kuljetusyritykset voisivat edetä raskaan kalustonsa sähköistämisessä ilman tarvetta investoida omaan suurteholatausjärjestelmään. Hanke lisäisi Teholan logistiikka-alueen merkitystä alueen solmukohtana ja logistiikkapalveluiden tarjoajana. RRT-aluetta voisi hyödyntää aiempaa useampikin toimija.”

KSS Energian Olli-Pekka Rantala on hyvillään hankkeen edistymisestä.

”KSS Energia on sähköisen liikenteen edelläkävijöitä. Olemme toteuttaneet suurteholatausratkaisuja eri puolille Suomea. Meidät tunnetaan luotettavana ja toimeenpanevana sähköalan ammattilaisena. Selvitystyömme on jo käynnissä ja punnitsee muun muassa hankkeen kannattavuutta, tarvetta, laajentamismahdollisuuksia sekä suotuisia ympäristövaikutuksia”, Rantala toteaa.

 

Lue tiedote KSS Energian sivuilta: KSS Energia kumppaniksi selvittämään suurteholatausjärjestelmän rakentamista Kouvolan RRT-alueelle

 

Lisätietoja:

Olli-Pekka Rantala, johtaja, Energiaratkaisut, KSS Energia -konserni, p. 05 885 1430, olli-pekka.rantala@kssenergia.fi

Pasi Miettinen, toimitusjohtaja, Kouvola Innovation Oy, p. 020 615 8814, pasi.miettinen@kinno.fi

Joona Kaksonen, toimitusjohtaja, RRT Kouvola Oy, p. 020 615 5997, joona.kaksonen@kinno.fi

 

 

 

 

Scroll to top