Terminaalityöntekijä konttipihalla

The future of logistics is being built in Kouvola

Ilmastokriisi haastaa meidät kaikki. Globaalit tavaravirrat on järjestettävä tehokkaasti ja turvallisesti, mutta ennen kaikkea ilmaston ehdoilla, päästöt minimoiden. Tavoitteeseen päästään osin raideliikennettä hyödyntämällä.

Kouvolassa rakennetaan edellytyksiä tulevaisuuden logistiikalle. Vuonna 2023 käyttöön otettava Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali on Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama, joka mahdollistaa luotettavat, turvalliset, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset rautatiekuljetukset Pohjoismaista Aasiaan sekä Eurooppaan. Kouvola RRT palvelee myös kotimaista rahtiliikennettä ja vastaa Euroopan unionin tavoitteeseen rahdin siirtämisestä maanteiltä raiteille.

Railgate Finland kehittää Kouvola RR-terminaalia

Keväällä 2021 perustettu Railgate Finland Oy on Kouvola Innovationin tytäryhtiö. Sen tehtävänä on auttaa logistiikka-alan yrityksiä hyödyntämään Kouvola RR-terminaalia palveluineen. Railgate Finland hallinnoi terminaalialuetta ja luo toimintaedellytyksiä terminaalissa toimiville yksityisille yrityksille, jotka vastaavat terminaalin operatiivisesta toiminnasta, junien purkamisesta ja lastaamisesta sekä muusta logistisesta toiminnasta.

Hallinnointiyhtiö vastaa satamayhtiön tavoin terminaalialueen infrastruktuurin kehittämisestä ja hoitamisesta, turvallisuus- ja ympäristöratkaisujen kehittämisestä sekä terminaalin markkinoinnista ja myynnistä. Terminaalin valmistuttua Railgate Finland vuokraa RR-terminaalissa toimiville yrityksille varastointikenttä- ja toimistotilaa, sekä tuottaa terminaalin porttipalvelut, ajoneuvojen tunnistus- ja liikenteenohjauspalvelut sekä ajoneuvovaakapalvelut.

Markkinat positiivisesti odottavalla kannalla

Tänä vuonna Railgate Finland on keskittynyt terminaalin toiminnan yksityiskohtien ja liiketoiminnan ehtojen määrittelyyn sekä toimintaan liittyvien lupien valmisteluun. Alueen markkinointi potentiaalisille operaattoreille, maahantuojille ja muille lastinantajille on käynnistetty.

Kun määrittelyt on tehty ja luvat saatu, päästään tekemään sopimuksia terminaalialueen operaattoreiden kanssa. Tämä vaihe on edessä vuonna 2022.

- Markkinat ovat positiivisesti odottavalla kannalla, mistä kertovat sekä keskustelut potentiaalisten toimijoiden kanssa että Taloustutkimuksen alkuvuodesta 2021 toteuttaman selvityksen tulokset, Kouvola Innovationin toimitusjohtaja Kimmo Niemi kertoo. Hänen mukaansa on nähtävissä, että logistiikka-alan toimijoilla on vahva usko rautatierahtiliikenteen kasvuun.
- Ammattilaiset pitävät Kouvola RRT:n sijaintia loistavana niin Suomen sisäisten kuin kansainvälisten kuljetustenkin näkökulmasta, Niemi toteaa.

Scroll to top